Бібліотека... Тиша.. Століття...
Тут книги розумні спокійно живуть
У тихій величній світлиці,
А двері широко відкриті ведуть
До знань золотої скарбниці.
Герої романів, легенд, повістей,
Тут радо говорять із нами.
В книжках – відкриття всіх великих людей,
Думки, що хвилюють віками.«З усіх наук, які людина повинна знати, є головна наука про те, як жити, роблячи якомога менше зла і якомога більше добра»
Л. Толстой

Мальовниче місто Ульяновка - районний центр Ульяновського району Кіровоградської області. Його окрасою є парк, який закладений на початку 70-х років минулого століття, належить до природно-заповідного фонду України. Місто навпіл ділить річка Синиця - притока Південного Бугу. В районному центрі діють дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, дитячий садок, професійно-технічне училище, дитячо-юнацька спортивна школа, школа мистецтв, районний будинок культури, дві бібліотеки.
Поселення на місці сучасної Ульяновки виникло на початку XIX ст. Його історія тісно пов'язана з Грушківським цукровим заводом.
Переважна більшість робітників не знала грамоти. Лише в 1900 р. при заводі засновано трикласну церковно-парафіяльну школу, при якій працював драматичний гурток.
Після громадянської війни на початку 20-х років XX ст. при заводі почала працювати школа політграмоти, центром політмасової роботи став робітничий клуб, при якому діяв драматичний гурток, був духовий оркестр, випускалася стіннівка. В клубі розмістилася бібліотека, книги для якої реквізували у колишнього власника заводу.
В 1924 р. ЦВК задовольнив клопотання жителів селища присвоїти заводу та селищу ім'я вождя пролетаріату Ульянова.
В 1938 р. Ульяновку віднесено до категорії селищ міського типу. В цьому ж році в селищі діяли вже 2 невеличкі бібліотеки -2 хати-читальні з невеликим фондом.
Суворим випробуванням для Ульяновки, як і для всього народу стала Велика Вітчизняна війна. Селищу завдали великої шкоди, та одразу після визволення Ульяновки трудящі селища включилися у відбудову й дальший розвиток рідного містечка.
Більше як за 65 років свого існування бібліотека поміняла 4 місцезнаходження: теперішній універмаг; кінопрокат в парку, біля річки; підвальне приміщення РБК; та приміщення 2-го поверху РБК, де знаходиться і сьогодні.
Так в 1946 р.робота бібліотеки була знову відновлена, Грушківська районна бібліотека розміщувалась в невеличкому будиночку і займала одну кімнату, в якій було 3 стелажа з книгами (1 стелаж займала бібліотека для дітей). Читального залу не було. Фонд нараховував 625 примірників на 1.08.1946р. Сумарна книга 1946р. завірена Загороднім М.І. - завідуючим відділом культури. Очолила бібліотеку - педагог з вищою освітою - Дзюбак А.Л. (1946-1950 рр. ) . Бібліотекарями працювали Дехтярук О.Г., Загородня П.Г., Лапченко Д.Ф., Левандовська Г.Д., Зубко Ф.К., Шатна А.М.
Більше 25 років життя присвятила розвитку бібліотечної справи Валентина Миколаївна Улізко, завідуюча районною бібліотекою для дорослих (1950-1973 рр.). Вона й дня не сиділа без діла,справжній знавець книги та визнаний авторитет серед бібліотечних працівників району, області.
В той час на посадах бібліотекарів, методистів працювали: Базиленко В.А., Вінніченко М.І., Новикова В.М., Радеуцька Н.І., Саліцька П.О., Рябоконь О.В.
Бібліотека знаходились вже в будинку кінопроката, займала 2 кімнати: абонемент і читальний «зал». Районна бібліотека для дорослих приймала активну участь у всіх масово-політичних заходах, пропагувала матеріали і рішення партійних з'їздів та пленумів, була помічником партії у вихованні трудящих, несла в маси нове,передове.

Згідно наказу №377 ОУК «Про централізацію масових бібліотек Гайворонського, Добровеличківського, Олександрійського, Ульяновського районів» з 1.10.1977 р. бібліотеки централізувались в єдину бібліотечну систему.
Районна бібліотека для дорослих в РБК була перейменована в Центральну районну бібліотеку на чолі з директором ЦБС, який являвся одночасно і керівником центральної бібліотеки. При ЦБС створені нові відділи: методично-бібліографічний; відділ комплектування і обробки літератури; організація і використання єдиного фонду; юнацький абонемент. До бібліотеки за рік надходило до 4000 примірників. На 1.01.1979р. фонд ЦРБ становив 44 950 прим. Очолила ЦБС і ЦРБ Курієнко Софія Йосипівна (з 1976 по 1982 рр. та з 1986 по 1993 рр.). її відповідальне становлення до роботи, любов до професії, знання і здібності, уміння спілкуватися з людьми - привело до того, що Ульяновська ЦРБ біла на першому рівні серед інших ЦРБ в області.
Досягнення певних успіхів в роботі районної бібліотеки були б неможливі без самовідданої праці наступних директорів: Огороднік Тетяни Леонідівни (1982р-1984р), Діденка Володимира Івановича (1984р-1986р) , Чабанюк Катерини Дмитрівни (1993-1994, 1997-1999, 2002-2004 р.2008..); Жигалової Світлани Степанівни (1998-2001 рр. ) ; Жукової Лариси Анатоліївни (2001-2002 рр.), Лозінської Олени Григорівни (2004-2007р. ) , кожен з яких вніс щось нове, корисне для ефективного функціонування центральної районної бібліотеки для дорослих.

Центральна районна бібліотека є методичнім центром для сільських бібліотек. Методична робота була і є спрямована на аналіз діяльності бібліотек,надання їм методико-практичної та консультативної допомоги,підвищення кваліфікації
бібліотекарів. Для підвищення фахового рівня проводились і проводяться семінари, практикуми, стажування;надаються консультації,методичні рекомендації.
Довгий час на посаді методиста працювала Вінніченко Марія Іванівна. Всі свої уміння та знання вона передавала молодим спеціалістам. З 1981р. по 2003р. методистами працювали Діденко В.І., Ворончук Л.М., Огородник Т.Л., Смолянець О.К., Чабанюк. К.Д. З 2004 р. методичною роботою завідує Бурлака Олена Іванівна за фахом філолог, але швидко опановує бібліотечну справу.

У відділі комплектування і обробки літератури працювали справжні фахівці Вивіровська Л.І., Збінська Л.А., Сенчихіна Н.Д. Нині цей відділ очолює Діденко Віта Вікторівна, яка безпосередньо бере участь в тому, щоб шлях книги від видавництва до читача був найкоротшим.

Найвідповідальніший відділ ЦРБ - це відділ обслуговування користувачів, де працювали, віддані бібліотечній справі люди: Гришак О.М., Грохольська Н.М., Животовська М.М., Каравайська Н.В., Кравцова Т.М., Кушнір А.О., Оцабрика С.В., Сусло Л.О. З 1986 р. очолює цей відділ Міщенко Наталія Анатоліївна -відповідальний фахівець, цікаво організовує всі масові заходи ЦРБ. Відділ складається з підвідділів: абонемент для дорослих,яким завідує Жукова Лариса Анатоліївна з 1987 р.; абонемент для юнацтва, яким завідує Гавлінська Тетяна Володимирівна з 2002 р.; читальний зал, яким завідує Довгошия Лариса Іванівна з 1986р. Колектив відділу - досвідчений, дружній, користується заслуженою повагою у читачів, адже не тільки за книгою йдуть в бібліотеку, а й за спілкуванням, увагою, добрим настроєм. І працівники стараються ввічливо, з посмішкою приймати та видавати книги, виконувати читацькі замовлення. Обслуговують біля 3000 жителів м. Ульяновки в рік, видаючи при цьому 53 000 документів. Фонд ЦРБ становить 35 тис. прим., в рік надходить біля 720 прим, книг, брошур, журналів, газет.Кiлькiсть переглядiв: 361